Tanzania

Farmaceuter uden Grænsers projekt i Tanzania (FuG) foregår på Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP).

Kilimanjaro School of Pharmacy ligger i byen Moshi i det nordlige Tanzania. KSP er en institution under Saint Luke Foundation, som er en sammenslutning under the Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT). På KSP udbydes to uddannelsesprogrammer:

  1. Et treårigt program i farmaceutiske videnskaber (certificate/diplom uddannelsen), hvor færdige kandidater kommer til at fungere som videns- og teknisk personale på hospitals- og privatapoteker. I forhold til uddannelsesniveau og arbejdsområder for de færdiguddannede, svarer uddannelsen til den danske farmakonomuddannelse. Det er også muligt at tage arbejde på et apotek efter et eller to års studier. Læs mere om uddannelsen HER.
  2. Et avanceret program i industriel farmaci og regulatorisk compliance der henvender sig til uddannet personale fra lægemiddelindustrien, nationale styrelser og universiteter. Dette uddannelsesprogram afholdes i samarbejde med et hold professorer fra USA og tiltrækker folk fra en række afrikanske lande. Kurset består af fire moduler af hver to uger. Læs mere om uddannelsen HER.

De første studerende blev optaget på KSP i 2002 og i dag er der registeret ca. 120 studerende på certificate/diplom uddannelsen. Skolen er akkrediteret af the National Council for Technical Education i Tanzania. Den drives af rektor og vicerektor samt 5-7 undervisere.

Læs mere om KSP på KSPs hjemmeside.

DSC05979

 

Samarbejde mellem FuG og KSP

I 2009 indledte FuG et samarbejde med KSP med fokus på uddannelsesmæssig kapacitetsopbygning. Samarbejdets overordnede formål er at højne det faglige niveau i undervisningen på KSP. Endvidere at styrke de studerende indenfor løsningsorientering og handlekraft – egenskaber som kan bidrage til at sikre befolkningen i Tanzania adgang til sikker og rationel medicinsk behandling.

Baggrunden for projektet er at antallet af farmaciuddannede per indbygger er meget lille i Tanzania. Derfor er der, hvis landet skal kunne følge med udviklingen regionalt såvel som globalt, et akut behov for flere og bedre uddannede farmaciprofessionelle. I FuG tror vi på, at viden om virkning, håndtering og brug af medicin er afgørende for at forbedre sundheden, og det gav derfor mening at starte et projekt med fokus på undervisning inden for disse områder.

Samarbejdet beror på semestervis udstationering af  at danske farmaceuter til KSP som deltager i undervisningsaktiviteterne på skolen, primært på certificate/diplom uddannelsen. Formålet er at udveksle erfaringer angående undervisningsmetoder for derigennem at styrke undervisningskompetencerne hos de lokale undervisere.

De udsendte har blandt andet arbejdet med problembaseret – og kooperativ læring i fagene farmaceutisk kemi og farmakologi. I samarbejde med lokale undervisere er et tværfagligt projekt mellem farmaceutisk kemi og computer application iværksat. I faget kvalitetssikring er de studerende blandt andet blevet udfordret med udarbejdelsen af en SOP om en valgfri procedure. I 2012 gennemførte FuG endvidere en indsamling af molekylebyggesæt for at styrke undervisningen i farmaceutisk kemi. Derudover har en tidligere udsendt bidraget til udarbejdning af undervisningsmateriale til det avancerede kursus (Industrial Pharmacy Advanced Training program).

De første udstationeringer for Farmaceuter uden Grænser fandt sted i forsommeren 2010, hvor to danske farmaceuter hver tilbragte seks uger på KSP.  Formålet var at deltage i undervisningsaktiviteterne og kortlægge mulighederne for fremtidigt samarbejde. Siden har en farmaceut været udstationeret i fem måneder i foråret 2012, og yderligere to i hhv. to og fire måneder i foråret 2013. Tilbagemeldingerne har været positive, både fra de udsendte og fra KSP. Derfor ønsker Farmaceuter uden Grænser at fortsætte samarbejdet ved fortsat at udstationere frivillige danske farmaceuter på KSP. I løbet af 2013-2014 arbejder projektgruppen med videreudvikling af projektet, samt sikring af kontinuitet fra udsendelse til udsendelse.

Udsendte i forbindelse med projektet på KSP:

Tanzania-gruppen kan kontaktes på tanzania@fug-dk.dk