Mette Lykke Rathje

[:da]metteHvor skal du udsendes til:
Kilimanjoro School of Pharmacy (KSP), Moshi, Tanzania

Hvornår:
Midt marts – midt juli 2015

Navn:
Mette Lykke Rathje

Alder:
30 år

Uddannelse:
Cand. Pharm.

Hjemby:
København

Hvad skal du lave i Tanzania?
Jeg skal arbejde på et projekt om at styrke den studenterpolitiske organisation på Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP). Hensigten med dette er at den studenterpolitiske organisation i større grad vil blive en vigtig medspiller for ledelsen og underviserne på KSP. Derudover vil de studerende også have gavn af at styrke deres faglige netværk og det håber vi at kunne skabe en platform for.

Slutteligt bliver en vigtig del af udsendelsen også at lave lidt feldtarbejde for FuG, for at afdække de konkrete problemstillinger på apoteker dertilhørende uddannelsesbehovet.

Hvad er din motivation for at tage af sted?
Jeg har altid godt kunnet tænke mig at komme lidt ud af andedammen. Jeg har boet i København hele mit liv og tænker at lidt nyt perspektiv var på sin plads. Derudover har jeg selvfølgelig også et ønske om at gøre verden til et bedre sted, og min idé er at dele lidt ud af alt det jeg har været så privilegeret at få serveret grundet geografi.

Hvilke forventninger har du til udsendelsen?
Jeg har aldrig rigtig været i Afrika, så jeg har en helt klar forventning om at jeg bliver stillet i nogle uventede situationer, som jeg ikke aner hvordan jeg skal håndtere. Så jeg forventer at få lejlighed til at demonstrere (/træne) min forandringsparathed og kulturelle forståelse selvfølgelig.

Derudover glæder jeg mig med mødet med den helt anderledes kultur og livsindstilling. Jeg håber at møde den optimisme som man ikke ser i nyhederne, men som jeg har fornemmet er der. Fra tidligere møder med folk fra kontinentet, så lader den yngre generation til at ville ændre den verden og skabe en bedre fremtid. Den slags udtalt motivation hører nok lidt til sjællenhederne herhjemme, så jeg tror (/håber) jeg finder den dernede.

Nævn tre ting du helt sikkert vil medbringe:
Udover de helt kedelige og administrative ting, så bliver det lommelygte, billeder af kæreste, famille og venner, samt bøger fra min tid i samfundsfarmaci om kvalitative undersøgelser og aktionsforskning (ja, hvem havde troet det).

 

Historier fra Mettes udsendelse:

[:en]mette

Name

Mette Lykke Rathje

Where?

Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP), Moshi, Tanzania

When?

April – July 2015

Age

30 years old

Education

Cand. Pharm.

Hometown

Copenhagen

What are you going to do in Tanzania?

I will be working on a project on strengthening the student organisation on Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP). The intention of my stay is to help make the student organisation an important partner for the board and the teachers of KSP. In addition to that, the students would benefit from more professional networking, and this we wish to create a common platform for. An important part of my stay will also be fieldwork for PwB-DK. I will try to identify concrete problems at the pharmacies in Tanzania and to obtain information regarding the need for education of pharmacists.

What is your motivation for volunteering abroad?

I have always wanted to get out and see a different part of the world. I have lived in Copenhagen my entire life, and I would like to expand my horizons. In addition to that, I also wish to make the world a better place, and to share some of the knowledge I have been so lucky to achieve.

What are your expectations for volunteering abroad?

I have never been to Africa before, so I expect to be challenged with unexpected situations, which I at first do not know how to handle. In relation to this, I expect to get a chance to demonstrate and improve my adaptability and of course also my cultural understanding. I am really looking forward to meet a different culture and way of living. I hope to experience the optimism which you do not see in the news, but which I have a feeling is there. I have met people from Africa, and it seems that the younger generation wish to change the world and to create possibilities for a good future. I find this motivation rare here in Denmark, so I think and I hope, that I will find that during my stay.

Three things you will definitely bring?
Beside the boring and administrative things, I will bring a flashlight, a picture of my boyfriend, friends and family, and books about qualitative investigation and action research (who would have thought?).[:]