Kontooplysninger

Skulle du få behov for foreningens kontooplysninger, er de som følger:

Bank: Danske Bank

Ved kontooverførelser:
Registerings nr.: 1551
Konto nr.: 16975788

Ved girooverførelse:
Korttype: +01
Gironr.: 1-697-5788

CVR: 34110344