Tidligere projekter

Oplysning om forfalsket medicin

Samarbejspartnere: Det anglikanske kirkelige stift i Accra, Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG), FuG Sverige og FuG Norge.

Geografi: Ghana

Kort projektbeskrivelse: Det overordnede formål var at sikre den enkelte borgers ret til sundhed og specielt retten til behandling med lægemidler af god kvalitet. Projektet arbejder med folkelig oplysning, som gennem ”training of trainers” forsøger at nå bredt ud, dog med særlig fokus på den underprivilegerede del af befolkningen.

Periode: 2014-2018

MEMS-projektet

Samarbejdspartnere: The Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) og deres underafdeling Mission for Essential Medical Supplies & Services (MEMS)

Geografi: Marangu Hospital og Nkoaranga Hospital i det nordlige Tanzania samt Itete Hospital i det sydlige Tanzania.

Kort projektbeskrivelse: De udsendte farmaceuter har arbejdet med rationalisering og optimering af hospitalsapoteket. Fokus har været rettet mod lagerstyring og bestilling, arbejdsgange, indretning, oprydning i donerede lægemidler, undervisning og etablering af lokal lægemiddelkomite.

Periode for projektet: 2004-2009

Udsendte i forbindelse med projektet:

Zimbabwe

Samarbejdspartnere: Euro Health Group og Ministry of Health and Child Welfare

Geografi: Zimbabwe

Kort projektbeskrivelse: Opgaver inden for Essential Drugs Programe med blandt andet opdatering af Essential Drugs List in Zimbabwe (EDLIZ)

Periode for projektet: 2006

Udsendt i forbindelse med projektet:

NEEMA-projektet

Samarbejdspartnere: International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF)

Geografi: Kiromo Village, Tanzania

Kort projektbeskrivelse: FuG hjalp med økonomiske midler til NEEMA-projektet. NEEMA-projeket er et projekt der bliver drevet af IPSF. Projektet har til formål at skabe bedre sundhedsvilkår for lokalbefolkningen i et område omkring tre landsbyer i Tanzania. Der er etableret et apotek og en sundhedsklinik som i en periode blev drevet af udsendte studerende fra IPSF med det mål at det skulle overdrages til lokalbefolkningen.

Periode for projektet: 9.000 Euro fra salg af receptkuveret til danske apoteker blev givet i 2002.  Da salget fortsatte i 2003 blev yderligere 2.500 Euro givet til projektet.