Sierra Leone

MASANGA HOSPITAL REHABILITATION PROJECT

Junglehospitalet

Masanga Hospital ligger i den nordlige del af det vestafrikanske land Sierra Leone. Hospitalet var oprindeligt et spedalskhedshospital drevet af Syvende Dags adventister i 1960’erne, men opnåede hurtigt et renommé som et af landets bedste hospitaler. Fra 1991‐2002 var Sierra Leone ramt af en altødelæggende borgerkrig, og hospitalet blev totalødelagt og måtte lukke i 1997. Næsten 10 år senere, i 2006, indgik den danske læge og kirurg Peter Bo Jørgensen en aftale med den Sierra Leonske regering om at reetablere og genopbygge hospitalet. Siden genåbningen er over 100.000 patienter blevet be‐ handlet på hospitalet. I 2012 var mere end 17.000 ambulante patienter i behandling, knap 4000 patienter var indlagt og der blev udført mere end 1000 operationer. Desuden kom 526 nye børn til verdenen på hospitalets barselsafdeling.

Sygehusapoteket

Masanga Hospital Pharmacy er hospitalets sygehusapotek og har til opgave at håndtere og distribuere medicin til hospitalets patienter. På apoteket pakkes medicinen til de indlagte patienter samt udleveres til ambulante patienter. Apoteket drives til daglig af 5 lokalt uddannede sygehjælpere, der har et stort ansvar for, at patienterne får den rigtige medicin, på det rigtige tidspunkt og i den korrekte dosis.

Apoteket er desuden medansvarlige for logistik og indkøb af ny medicin. Der er stor fokus på økonomi og rationel brug af medicin, dels for at holde udgifterne til medicin nede, dels for at sikre at patienterne kun får den medicin, de har brug for, for at blive raske. Apoteket arbejder desuden med forbedring af lægemiddelanvendelse gennem patientkommunikation og for et styrket samarbejde på tværs af faggrupper på hospitalet.

Samarbejde mellem MHRP og FuG

I oktober 2013 underskrev Farmaceuter uden Grænser en samarbejdsaftale med Masanga Hospital Rehabilitation Project om at drive udviklingen af sygehusapoteket. Apoteket søger løbende frivillige, der kan hjælpe med at styrke den daglige

drift af apoteket gennem uddannelse og kapacitetsopbygning af apotekets ansatte.

Fra februar til maj 2013 var en dansk farmaceutstuderende, Signe Helmudt Madsen, frivillig på apoteket og fra februar til august 2014 vil Tina Holst Nielsen være i Sierra Leone. Sidstnævnte ophold vil især omhandle patientinformation og patientsikkerhed på hospitalet.

Man kan læse mere om Masanga Hospital Rehabilitation Project på www.masangahospital.org 

Sierra Leone gruppen kan kontaktes på sierraleone@fug-dk.dk