Vision, mission & værdier

Vision

Farmaceuter uden Grænser arbejder for at fremme sundhed i udviklingslande gennem sikker brug af medicin.

Mission

  • Vi gennemfører udviklingsprojekter med fokus på anvendelse af medicin, oplysning og uddannelse.
  • Vi optimerer håndtering og brug af medicin på sundhedsfaciliteter og blandt civilbefolkninger.
  • Vi oplyser nationalt og internationalt om problemer med medicinbrug i udviklingslande.
  • Vi styrker lokale lægemiddelfaglige kompetencer hos studerende og sundhedsprofessionelle.

Værdier

Vi tror på at medindflydelse og ejerskab er vigtigt for at gennemføre bæredygtige projekter, der kan leve videre efter organisationen har trukket sig ud. Derfor involveres både frivillige i Danmark og vores lokale samarbejdspartnere i udviklingen, implementeringen og driften af projekterne.

Vi er en professionel organisation og bruger vores faglighed til at lave projekter af høj kvalitet. Vi er ansvarlige for, at vores projekter er relevante og gavner lokalbefolkningen mest muligt.

Vi tror på at fælles engagement er et vigtigt element i samarbejdet mod et fælles mål.

værdiblomst