Anders Riber Jespersen

[:da]andersNavn:
Anders Riber Jespersen

Udsendes til:
Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania

Hvornår:
18. november 2014 til 16. april 2015

Alder:
28 år

Uddannelse:
bsc.pharm. og i gang med cand.scient.pharm.

Hjemby:
København

Hvad skal du lave i Tanzania?
Jeg skal arbejde med at udvikle en studenterorganisation på Kilimanjaro School of Pharmacy. Dette kan forhåbentlig give de studerende en stærk platform til at forbedre deres egne leve- og studievilkår.

Hvad er din motivation for at tage af sted?
Jeg har gennem min egen uddannelse været meget engageret i studenterpolitik, hvor jeg har arbejdet for bedre vilkår for studerende i Danmark. Jeg synes det er helt fantastisk, at jeg nu får mulighed for at bruge min organisatoriske erfaring til at hjælpe studerende i Tanzania.

Hvilke forventninger har du til udsendelsen?
Jeg forventer et udfordrende, spændende og forhåbentligt læringsrigt (for mig såvel som de studerende og ansatte på KSP) ophold.

Nævn tre ting du helt sikkert vil medbringe:
1) Ukulele (hvis jeg kan få plads til den)

2) Videokamera

3) Fairphone[:en]anders

Name:
Anders Riber Jespersen

Where?
Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania

When?
November 18th 2014 – April 16th 2015

Age:
28 years old

Education:
BSc.pharm.

Currently studying for a master’s degree in pharmaceutical sciences.

Hometown:
Copenhagen

What are you going to do in Tanzania?
I am going to be working on developing a student organisation at Kilimanjaro School of Pharmacy. This will hopefully give the students a strong platform to improve their own living and study conditions.

What is your motivation for volunteering abroad?
Throughout my own education I have been very engaged in student politics, and I have worked for better conditions for students in Denmark. I think it is so amazing that I get the chance to use my organisational experience to help students in Tanzania.

What are your expectations for volunteering abroad?
I expect it to be a challenging, exciting and hopefully educational stay (for myself, but also for the students and employees at KSP).

Three things you will definitely bring?
1) Ukulele (if there is room for it)

2) Video camera

3) Fairphone

 [:]