KUNSTEN AT FORVENTNINGSAFSTEMME PÅ TVÆRS AF KULTURER

FuG og Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) er i øjeblikket i gang med at definere, hvordan vores samarbejde skal forme sig frem mod 2020. Det kan lyde som en forholdsvis simpel opgave, men faktum er, at det er en stor udfordring at designe et projekt, som både giver mening for den lokale partner (KSP), for FuG, og for de donorer, som skal støtte projektet økonomisk.

FuG har i en årrække samarbejdet med KSP omkring uddannelsesmæssig kapacitetsopbygning, hvor danske farmaceuter, kort fortalt, deltog i undervisningen for at introducere nye undervisningsmetoder og gøre undervisningen mere løsningsorienteret. Bæredygtighedsaspektet er løbende blevet evalueret, og fra FuGs side blev det klart, at dette aspekt måtte styrkes. Vi så et potentiale i at inddrage de studerende i højere grad og gøre dem til aktive medspillere i forhold til deres egen læring.

Skiftet af fokus blev diskuteret med KSP over e-mail, inden Anders Riber Jespersen i november rejste til KSP for at varetage en mere indgående dialog med både ledelsen og KSPs studenterorganisation. Da Anders ankom, stod det imidlertid klart, at de kulturelle forskelle mellem Danmark og Tanzania gjorde, at vi ikke havde den forventede fælles forståelse af, hvad der skulle ske. ”Et væsentligt problem ved mit ophold har været, at ledelsen på KSP ganske enkelt ikke vidste, hvad jeg var dernede for at lave, eller hvad for en ansøgningsproces, der var i gang i Danmark. Dette betød, at den dialog, jeg kom herned for at facilitere, først kom rigtigt i gang efter 3½ måned,” fortæller Anders.

Imidlertid fik Anders hul igennem til studenterorganisationen, og selvom processen har taget tid, står vi nu med et betydeligt bedre overblik over, hvilke konkrete tiltag vi kan arbejde videre med. Anders fortæller videre: ”En vigtig erfaring er, at de planer og gode idéer man har i Danmark, ikke nødvendigvis fungerer i Tanzania. Man er nødt til at dække et behov, som den lokale partner oplever. Det har derfor været nødvendigt at ændre projektets fokus til at være mere direkte uddannelsesorienteret, dog stadig med inddragelse af studenterorganisationen.”

I marts ankom Mette Lykke Rathje til KSP, hvor hun skal fortsætte Anders’ arbejde med projektet. De har et overlap på en måned, inden Anders vender hjem til Danmark. Efter en udfordrende proces for Anders er der nu en konstruktiv dialog i gang med ledelsen. Det er aftalt at Mette, udover arbejdet med studenterorganisationen, skal fungere som ressourceperson for underviserne, som f.eks. kan bede hende om input til undervisningsmateriale. Gennem dette arbejde vil hun skabe kontakt til de studerende og inddrage dem i nye tiltag som studiecafé og workshops på tværs af fagene, f.eks. med fokus på, hvordan man skriver en god rapport.

Det er planen, at den endelige beskrivelse af det fremtidige projektsamarbejde mellem FuG og KSP færdiggøres i løbet af Mettes udsendelse, hvorefter projektets 5-års plan initieres, såfremt det økonomiske fundament er til stede.

 

unnamed
De studerende på Kilimanjaro School of Pharmacy er i løbet af andet studieår i praktik i seks uger. FuGs udsendte, Anders og Mette, har været med, og her ses Anders sammen med en gruppe på Mawenzi Hospital.