Bestyrelsen anno 2015

FuG Bestyrelsen anno 2015

 

Her følger en kort præsentation af de aktive i Farmaceuter uden Grænsers bestyrelse. Alle præsentationerne er bygget op som nedenfor:

 • Navn
 • Alder
 • Beskæftigelse
 • Hvilke(n) grupper/ansvarsområder
 • Har du været udsendt? hvor?
 • Interesse/ Motivation for deltagelse i FuG

Stine Trolle

 • 24 år
 • Kandidatstuderende på School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet. Studentermedhjælper i Global Regulatory Affairs hos Ferring Pharmaceuticals A/S siden 2013.
 • Jeg har været med i FuG bestyrelsen som suppleant siden 2014. Jeg aktiv i Tanzania projektgruppen og Studenternetværket.
 • Har ikke været udsendt med FuG
 • FuG værdier og fokus på bæredygtige langsigtede projekter synes jeg er vigtige. Jeg er aktiv i FuG, fordi jeg kan lide at anvende og udvikle mine kompetencer. Jeg kan lide at arbejde med de udfordringerne som bliver stillet i de enkelte projekter, og undersøge hvordan de bliver løst bedst muligt. Derudover synes jeg det er spændende at få et globalt perspektiv på lægemiddelforståelse, kommunikation, kulturforskelle og farmaceutens rolle i samfundet.

Camilla Poulsen

 • 22 år
 • 3. års farmaceutstuderende på Københavns Universitet og studentermedhjælper i kvalitetssikringsafdelingen hos Chr. Olesen & Co.
 • Nyeste suppleant i bestyrelsen i FuG og har været suppleant siden generalforsamlingen i februar 2015. Kommer derudover til at være tilknyttet studenternetværket.
 • Har ikke været udsendt med FuG
 • Har ikke været udsendt, men har store drømme om at blive udsendt i fremtiden. Stor interesse for sundhed, samfundsfarmaci og fremmede kulturer. Ønsker at gøre en forskel, samtidig med at udvikle faglige og personlige kompetencer.

Anne Zimmermann

 • 37 år
 • Arbejder med farmaceutisk udvikling hos Ferring Pharmaceuticals.
 • Har været bestyrelsesmedlem i FuG i 4 år og er derudover kontaktperson til Kilimanjaro School of Pharmacy.
 • Var udsendt på Kilimanjaro School of Pharmacy i 2012.
 • Er aktiv i FuG, fordi det giver mulighed for at bringe mine faglige kompetencer i spil på nye måder, og så har jeg altid haft en interesse for at lære fremmede kulturer at kende. Der er også det forkromede element om gerne at ville gøre en forskel 🙂

Søren Troels Christensen

 • 46 år
 • Klinisk farmaceut på Herlev Hospital. Master i Afrikastudier, cand. pharm., ph.d.
 • Jeg har været med i Farmaceuter uden Grænser siden 2000 og har været med til opstart af mange af FuGs projekter og aktiviteter. Dertil kommer mange år med bestyrelsesarbejde.  Aktuelt er jeg aktiv i Ghana-gruppen og det nordiske samarbejde herom.
 • Jeg har været på en del rejser for FuG i forbindelse med netværk og relationer til øvrige FuG-organisationer.
 • Fagligt er jeg gennemgående optaget af rationel lægemiddelanvendelse i sundhedssystemer samt blandt lægfolk. I den sammenhæng har jeg været på længere projektophold i Nepal, Tanzania og Uganda – dog uden for FuG-regi.

Søren Post – formand

 • 30 år
 • Klinisk Farmaceut i Region Hovedstadens Apotek og Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Jeg har været med i FuG siden 2012 og været formand siden 2014. Jeg er desuden aktiv i projektgrupperne for Sierra Leone og Tanzania.
 • Jeg har arbejdet på Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone i 2011 og har skrevet mit speciale i Guinea-Bissau i 2012.
 • Jeg er med i FuG fordi jeg godt kan lide det perspektiv vores arbejder giver. Lægemidler er en vigtig del af sundhedssystemer verden over, men mange steder er de ikke altid sikre eller tilgængelige for befolkningen. Jeg mener det er vigtigt at informere om de udfordringer lægemidler medfører i udviklingslande.

Sofie Rosenlund Lau

 • 29 år
 • Er uddannet farmaceut fra 2012 og nu ph.d. studerende ved Institut for Antropologi på et projekt om statiner og forebyggende sundhed i Danmark.
 • Jeg er i bestyrelsen på mit 3. år og derudover kontaktperson til Masanga Hospital Pharmacy i Sierra Leone.
 • Som en del af mit speciale i samfundsfarmaci havde jeg 9 fantastiske måneder ved Masanga Hospital i Sierra Leone i 2011-2012.
 • Jeg har altid været rejselysten, men mødet med vestafrikansk kultur var en kæmpe øjenåbner og gav mig lyst til både at lære mere og til fortsat at bruge min viden til at forbedre lægemiddelproblematikker i Sierra Leone og lignende lande. Organisationens faglige forankring giver et godt sammenhold, hvor vi både kan nørde alle grene af farmaci og farmaceutisk videnskab, og samtidig koble det med udviklingsarbejde og kulturudveksling. Selvom møderne tit er lange, går man altid derfra med god energi og et smil på læben.

Jeannette Seehuusen

 • 26 år
 • Bachelorstuderende og studentermedhjælper hos Novo Nordisk
 • Jeg er ny suppleant i FuG, så jeg skal først igang med at undersøge de forskellige grupper. Men jeg synes at falske lægemidler er et problem der kræver større opmærksomhed, så Ghana gruppen kunne helt klart være en mulighed.
 • Har ikke været udsendt
 • Jeg har en stor interesse i at rejse, opleve nye kulturer og jeg tror at man bedst opnår dette, ved at møde lokal samfundet. Jeg har også tidligere været aktiv i studenterorganisationer, så det var et naturligt valg at prøve noget nyt med FuG.

Ditte Poulsen

 • 27 år
 • Uddannelseskonsulent på Pharmakon
 • Jeg har været i FuG bestyrelsen i 3 år og derudover er med i arbejdsgrupperne Masanga Hospital Pharmacy og Studenternetværket
 • Jeg har ikke været udsendt med FuG, men har egne erfaringer fra det afrikanske kontinent.
 • Jeg synes FuG er en spændende organisation, som arbejder for værdier som jeg sætter meget højt. Jeg lærer noget nyt både fagligt og samfundsmæssigt, som er med til at udvikle mig som farmaceut. Min motivation for mit arbejde i FuG er at få gjort opmærksom på de problemstilling, som vi i Danmark ikke støder på, men som kan være fatale i udviklingslande.

Helene Brøndum Rasmussen

 • 30 år
 • Kvalitetsfarmaceut på Region Sjællands Sygehusapotek
 • Har været bestyrelsesmedlem siden 2011. Jeg er forenings kasserer og holder styr på bla. bilag, kontingentopkrævninger. Jeg har stået bag skabelon til online nyhedsbrev og udarbejdelse af FuGs hjemmeside.
 • Har ikke været udsendt med FuG, men har rejst i Tanzania
 • FuG Jeg fik i slutningen af min studietid lyst til at involvere mig i noget der rakte udover mig selv. Da jeg er farmaceut og har rejst i Tanzania, et af de lande FuG arbejder i, var det oplagt at det blive aktiv i FuG

Amila Zekovic (ikke på billede)

 • 27 år
 • Klinisk Farmaceut i Psykiatrien i Region Hovedstaden
 • Har været bestyrelsesmedlem i FuG i 1 år og er med i projektet om forfalsket medicin i Ghana
 • Udsendt i tre måneder i Ghana i 2014
 • Jeg synes det var spændende at få et internationalt perspektiv ift. mit fag. Det er super spændende at kunne arbejde og forholde sig til lægemiddelrelaterede problemstillinger i andre kulturelle kontekster. Jeg lærer utrolig meget af det.