Der inviteres til den årlige generalsamling i FuG

Nu har du chancen for at få et unikt indblik i Farmaceuter uden Grænsers arbejde, når FuG inviterer til den årlige generalforsamling onsdag d. 25 februar kl. 18-21.

Er du interesseret i at høre mere om Farmaceuter uden Grænser?
Har du lyst til at bidrage til vores arbejde i Danmark, eller måske blive en af vores udsendte?
Savner du et globalt perspektiv i arbejdet med sundhed og lægemidler?
– Så er generalforsamlingen et rigtig godt sted at starte! Her får nuværende medlemmer såvel som nye interesserede mulighed for at høre om FuGs arbejde i det forgangne år og de nye mål for det kommende år.

Programmet i år byder på

Den ordinære generalforsamling, hvor du som medlem har mulighed for at bruge din stemme og komme med inputs til FuG’s arbejde.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pause med let forplejning. I pausen vil der være mulighed for at høre mere om de enkelte landeprojekter.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Efter pausen vil Amila Zekovic, som i 2014 var udsendt med FuG i Ghana, holde et oplæg om sin udsendelse med særlig fokus på problematikken med forfalsket medicin og den enorme trussel disse farlige ‘fakes’ udgør mod sundheden i Ghana.

Forslag, der ønskes behandlet under selve generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. Februar 2015.