FuG Organisationsdag

[:da]img_5291I lørdags mødtes alle frivillige i FuG til temadag omkring ”Monitorering og evaluering” –  et enormt relevant område, som FuG ikke hidtil har været tilstrækkelig opmærksom på. Dagen begyndte med, at hver af de tre projektgrupper holdt oplæg omkring, hvordan projekterne i Sierra Leone, Ghana og Tanzania skrider frem. Det er sjældent, at vi mødes på tværs af projektgrupperne, og det var enormt lærerigt og inspirerende at høre om de andre gruppers successer og udfordringer.

Vi oplever i alle grupperne et stort engagement og en meget ambitiøs tilgang i både nord og syd, men der er selvfølgelig også udfordringer forbundet med at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og faggrupper. Vi udvekslede erfaringer og diskuterede forskellige problematikker med henblik på at fremme de forskellige projekter.

img_5287Studenternetværket, som består af studerende fra PharmaSchool, var også repræsenteret på temadagen. Netværket gør et stort og vigtigt arbejde med rekruttering af nye frivillige til projektgrupperne og registrering af nye støttemedlemmer, og vi diskuterede, hvordan vi kunne gøre disse processer/procedurer/arbejdsopgaver endnu mere effektive og givtige.

Jævnfør dagens tema, var der specielt fokus på, hvordan vi kan bruge monitorering og evaluering til at vurdere og dokumentere kvaliteten og effekten af vores arbejde samt justere vores tilgang, metoder og forventninger om nødvendigt. Under workshops i de respektive grupper, blev der lavet udkast til specifikke monitoreringsplaner, og efter præsentation af disse i plenum, blev der nedsat en gruppe, som skal klarlægge en fælles monitoreringsstrategi for FuG. Vi sluttede denne udbytterige og inspirerende dag af med en hyggelig middag.

img_5292[:]