Etablering af det nye bibliotek på Kilimanjaro School of Pharmacy

Af Karen Chan, Farmaceuter uden Grænser
20 november 2016

Så er det blevet fredag og vi har endelig weekend efter endnu en lang uge på Kilimanjaro School of Pharmacy. Det er Trine’s sidste uge. Vi har siden vi ankom for snart fire uger siden haft rigtig travlt med at få det nye bibliotek op og køre. Trine, den udsendte bibliotekar, som jeg rejste sammen med herned, havde på forhånd registreret de donerede bøger hjemmefra. For at få bøgerne helt klar til at komme på hylderne var der dog stadig en masse praktiske ting, der skulle gøres.

Biblioteksrummet var helt tomt, da vi trådte ind i lokalet, men vi kunne mærke med det samme, at her var der mulighed for at kunne indrette et ordentligt bibliotek med god plads. Der var intet inventar og kun pallerne med donerede bøger, stod i et hjørne og ventede på, at blive pakket ud.

Efter lidt udfordringer med at finde reoler, der kunne klare de mange kilo bøger, fandt vi i samarbejde med KSP’s tekniske afdeling en løsning, hvor bøgerne kan stilles op og tages i brug.

booksVi har tegnet, lavet modeller og foreslået en plan for indretningen af biblioteket til skolen, som vi mener vil give brugerne en god oplevelse og mulighed for at studere i rare omgivelser. Samtidig vil vi gøre det attraktivt for både studerende og lærere at benytte biblioteket med bl.a. udbud af forskellige kurser og aktiviteter. Ledelsen er meget lydhør overfor vores forslag og ser gerne at vi i fremtiden kan realisere vores drømme om et moderne, brugervenligt bibliotek.

Det vigtigste i projektet er dog, at der samtidig med vores ankomst er ansat en lokal bibliotekar, Careen, der skal drive biblioteket videre, når vi engang er taget hjem. Da Trine kun er hernede i en måned er det ideelt at Careen har været med i hele forløbet med registrering og opsætning af bøger, så hun fra start har det fulde overblik over bøgerne.

Efter mange timers manuel udarbejdelse af lommer til lånerkort i bøgerne, sætte mærkater på lånerkortene, klargøring af opstillingssignatur, stempling af alle bøger med KSP’s officielle logo mm., blev alle 700+ donerede bøger endelig sat op på hylderne og opstarten af biblioteket kunne begynde at tage form.

careenAlle bøgerne tilhører nu officielt KSP og er blevet registreret med de relevante bibliografiske data i et excel-ark, således at det er muligt at søge og genfinde materialet. Det er meningen, at denne metode afprøves i en periode, hvorefter der er mulighed for at gå over til et elektronisk open source database system.

Samtidig med den fysiske indretning af biblioteket, har vi også udarbejdet en masse dokumenter, der sammen udgør en slags manual til hjælp for bibliotekaren: Rules of conduct, procedurebeskrivelse for registrering af nye materialer, en procedure for hvordan man laver status for biblioteksdriften og procedure på daglige rutiner i biblioteket.

De ansatte på skolen er meget interesserede i projektet og det er dejligt med stor opbakning fra starten. Skoleledelsen, såvel som tekniske medarbejdere og rengøringsfolk har alle været meget hjælpsomme med at give en hånd med, hvor der lige var behov for at få biblioteket i stand. Det er enormt inspirerende at opleve hvordan alle uanset funktion arbejder sammen med os som i et team for at realisere biblioteket. Der er f.eks. blevet lavet en counter til aflevering af tasker udenfor biblioteket, simpelthen ved at der blev savet et gammelt bord over og sat en låge på. Tingene foregår meget simpelt ved at dem, der kan finde ud af at håndtere værktøj henter en sav, måler op og vupti, bliver noget gammelt lavet om til noget brugbart nyt. Brugte opslagstavler bliver hentet fra andre lokaler og sat op af teknikfolkene, slidte sofastole bliver båret over for at udgøre avis-loungen og de gamle bøger som skolen havde i forvejen, bliver transporteret over til biblioteket i trillebør af rengøringsfolkene. Med et simpelt skrivebord, en gammel computer og printer, har Careen også fået installeret sig et kontor. Vi satte et ”Library” skilt op ude foran indgangen og dermed kunne vi også begynde at gøre biblioteket synligt udadtil for de studerende.

Efter vi havde arbejdet der i ca. to uger, begyndte de studerende så småt at ankomme til skolen. I sidste uge benyttede vi derfor lejligheden til at have den første introduktion af det nye bibliotek for de ca. 130 førsteårs studerende og i starten af denne uge præsenterede vi biblioteket for andet- og tredjeårs studerende, der netop først lige er begyndt på semesteret.

Som en del af introduktionen for studerende havde vi lavet et game sheet, hvor de studerende kunne lære bibliotekssystemet at kende på en sjov måde. Hele eventen blev gjort lidt festlig og der blev udtrukket en vinder blandt årgangene for dem der havde alle rigtige svar. De studerende viste stor ivrighed ved opgaveløsningen og var meget motiverede for at kunne komme til at bruge biblioteket og bøgerne snarest muligt. Det var en rigtig god oplevelse, at den første introduktion af biblioteket for de studerende var så veloverstået.

foto3I går havde vi en særlig introduktion af biblioteket for skoleledelsen og lærerne og fremlagde også Farmaceuter uden Grænser’s succeskriterier for projektet.

Det er vigtigt, at bøgerne bliver brugt og at lærerne også er i stand til at kunne søge og finde relevante materialer til deres undervisning og samtidig støtte de studerende i brugen af forskellige kildematerialer.

Skoleledelsen var meget tilfredse med vores samarbejde og at det var lykkedes os at få biblioteket i stand så hurtigt. En vigtig ting vi har snakket med ledelsen om er at definere åbningstider og dermed åbne adgang for studerende og lærere, så biblioteket kan benyttes.

I første omgang ser det ud til, at brugen af bøger vil foregå f.eks. i en klassetime, hvor læreren tager de studerende med til biblioteket og laver øvelser. På sigt arbejder vi for at der både kan udlånes materialer, være adgang til internet, studielokaler, mm.

For at gøre biblioteksprojektet bæredygtigt så det også skaber værdi fremadrettet er der oprettet et biblioteksudvalg på skolen, så biblioteket fungerer ud fra de studerendes og lærernes behov. Dette åbner muligheden for at både studerende og lærere bliver hørt og får medbestemmelse i de beslutninger der bliver taget og implementeret.

karenSom en del af opstarten på biblioteket har vi besøgt det nærliggende hospitals- og universitetsbibliotek for at hente inspiration og som resultat heraf har vi derfor initieret et samarbejde med universitetsbiblioteket. De har et e-library, som KSP kunne tage del i, men de har endnu ikke et bibliotek med fysiske bøger. Det har KSP til gengæld nu og da der er mange studerende fra universitet, der anvender bøger i beslægtede fag som medicin, biologi, kemi, fysik og andre og naturvidenskabelige fag, kunne det blive en mulighed at åbne op for ekstern udlån af bøger fra KSP’s bibliotek.

Universitet kører kurser for bibliotekarer og Careen skal i fremtiden løbende deltage i deres kurser for at dygtiggøre sig indenfor biblioteksfaget.

Efter den indledende opstart af biblioteket er fokus for resten af min udsendelse at arbejde med at implementere brugen af bøger i undervisningen. Det er FuG’s ønske, at bøgerne bruges af både studerende og lærere og at biblioteket bliver et levende rum, der bruges i hverdagen.

Jeg ser frem til nye spændende dage på KSP og glæder mig at fortsætte samarbejdet med både studerende, lærere og ledelse på KSP.