Står dine farma-bøger og samler støv? Eller vil du bare gerne gøre en god gerning?

Dine gamle bøger er guld værd for unge tanzaniere, der ønsker at forbedre sundheden og velfærden i deres samfund. De kæmper for en lysere fremtid i Tanzania – en fremtid hvor adgang til medicin og rådgivning kommer i fokus til gavn for Tanzanias befolkning.

Farmaceuter uden Grænser samarbejder med Kilimanjaro School of Pharmacy, som uddanner apotekspersonale. Da der kun er uddannet personale at finde på en tredjedel af landets apoteker, er der hårdt brug for skolens kandidater, og for at de er i stand til løse lægemiddelrelaterede problemer. Skolen løfter en stor opgave med at levere kvalificerede kandidater og dette er til stor gavn for samfundet. Desværre er tilgængeligheden af bogligt materiale meget lille, og det nuværende bibliotek indeholder meget få relevante bøger. Igennem en årrække har Farmaceuter uden Grænsers udsendte på skolen forsøgt at integrere selvstændig videnssøgning som en del af undervisningen. Derudover har vi i 2015 haft en frivillig arkitekt udsendt for at forbedre forholdene i det nuværende bibliotek, hvilket har gjort de få bøger mere synlige og tilgængelige. Men problemet med manglende bøger består, og det er svært at presse på for at inkludere bedre kilder i og uden for undervisningen, når kilderne ikke er tilgængelige. Derfor beder vi jer tage et kig på støvfangerne derhjemme og se, om der var nogle af dem der måske kunne gøre mere gavn i hænderne på nogle nye rekrutter end som uddannelsesklenodie 😉

KSPbibliotek
Biblioteket på Kilimanjaro School of Pharmacy efter hjælp til indretning af arkitekt.

 

For at sikre anvendelighed af bøgerne leder vi efter engelsksprogede bøger udgivet fra år 2000 og frem. Vi har taget udgangspunkt i relevante bøger fra farmaceutstudiet, men det kan ske at andre studieretninger har haft lignende bøger, og så er de også meget velkomne.

Det er særligt følgende bøger der har interesse:

 • John McMurry: Organic Chemistry with Biological Applications
 • Peter Atkins, Loretta Jones: Chemical Principles
 • Richard Johnson, John Freund, Irwin Miller: Probability and Statistics for Engineers
 • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis
 • Brendan F Gilmore, Norman A Hodges, Stephen P Denyer, Sean P Gorman: Hugo and Russell’s Pharmaceutical Microbiology
 • Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms
 • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemistry
 • Gunnar Samuelsson: Drugs of Natural Origin
 • Dee Unglaub Silverthorn: Human Physiology
 • Rang and Dale’s Pharmacology
 • Roger Walker, Cate Whittlesea: Clinical Pharmacy and Therapeutics
 • Robert S. Beardsley, Carole L. Kimberlin, William N. Tindall: Communication Skills in Pharmacy Practice

 


 

Det er muligt at aflevere brugte bøger flere steder
i perioden 1.-15. september 2015:

Det Farmaceutiske Bibliotek*, Universitetsparken 4, 2100 København Ø

Pharmadanmark*, Rygårds Allé 1, 2900 Hellerup

PharmaSchool, kantinen, i frokostpausen (se opslag på skolen)

Arbejdsplads** – måske opstiller du selv en indsamlingskasse ved din plads og opfordrer kollegaer til at donere deres bøger?

* Hvis du bruger deres brevsprækker så husk at mærke bøgerne med ”Til Farmaceuter uden Grænser”
** Skriv til info@fug-dk.dk for lave aftale om overbringelse af bøgerne.