Ordinær generalforsamling 2012

Farmaceuter uden Grænser indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts 2012 kl. 18-? i Benzon auditoriet på School of Pharmaceutical Sciences (tidl. FARMA). Dagsorden i henhold til gældende vedtægter.

Undervejs sørger vi for et let traktement. Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag – mere herom senere