Ordinær generalforsamling 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 15. marts

Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19 inviterer FuG til den årlige ordinære generalforsamling.
Sted: Benzon Auditoriet på FARMA, KU.
Her vil medlemmer såvel som interesserede få mulighed for at høre om organisationens arbejde gennem det forløbne år. Målsætning for 2011 vil blive diskuteret og forhåbentlig mange nye medlemmer budt velkommen.
Aftenens program:

  • Ordinær generalforsamling efter gældende vedtægter.

Det er her, du som medlem har mulighed for at bruge din stemme – og for at komme med inputs
til FuG’s arbejde.

 

  • Pause med forfriskninger.

Pausen kan blandt andet bruges på at melde sig til vores udvalgsarbejde, få en snak med tidligere
udsendte, snakke om muligheden for at opstarte et studenternetværk under FuG eller noget helt
andet.

  • Foredrag ved Lone Christensen.

Lone, som til dagligt arbejder på professionshøjskolen Metropol, har lovet at komme og fortælle
om sin seks uger lange udstationering i Tanzania i 2010. Lone Christensen underviste på Kilimanjaro
School of Pharmacy i Moshi, og en fascinerende og levende beretning venter os.
Forslag, der ønskes behandlet under selve generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. marts 2011.