Ordinær generalforsamling 2010

Indkaldelse til Farmaceuter uden Grænsers ordinære generalforsamling d. 8. marts kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum

Farmaceuter uden Grænser indkalder til ordinær generalforsamling den 8 marts.kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum, FARMA bygning 22, 3. sal (indgang fra Jagtvej 160)

Program

18.30 – 19.30

Rundvisning på NaturMedicinsk Museum v. museumsguide Bente Gauguin.

19.30 – 20.45

Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  7. Valg af Bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

21.00 – 22.00:

Foredrag om ”Plantestoffer i malariabekæmpelse” v. Søren Brøgger Christensen

Er du interesseret i organisationens arbejde, er du velkommen til generalforsamlingen, også selvom du ikke er medlem.

Har du lyst til at være med i videreudviklingen af Farmaceuter uden Grænser, er der mulighed for en plads i bestyrelsen samt i vores arbejdsudvalg (PR- og aktivitetsudvalget, Kampagne- og fundraisingudvalget samt Projekt- og udsendelsesudvalget).

Vil du høre mere inden generalforsamlingen, kan du kontakte Formand Søren Troels Christensen på tlf.nr.: 4057 6595