Farmaceuter uden Grænser – Om Farmaceuter uden Grænser

Vi er en dansk humanitær organisation, der driver projekter med fokus på folkeoplysning, uddannelse og kapacitetsopbygning.

Medicin og lægemidler er essentielle i både moderne og traditionelle sundhedssystemer. For at skabe grobund for gode sundhedstilstande er det nødvendigt at lægemidlerne er sikre at anvende, er effektive og af høj kvalitet. Forbedret sundhed i et langsigtet perspektiv kræver desuden, at lægemidler anvendes rationelt.

Vi driver udviklingsprojekter med fokus på folkeoplysning, uddannelse og kapacitetsopbygning af blandt andet lokale apoteker. Vi udsender løbende frivillige sundhedsprofessionelle, oftest farmaceuter og farmaceutstuderende, til vores projekter i Tanzania, Ghana og Sierra Leone.