Indkaldelse til generalforsamlingen

Farmaceuter uden Grænser afholder den årlige generalforsamling tirsdag d. 5. februar kl. 19-22 i Biblioteket, PharmaDanmark, Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup.
 
Kom og hør bestyrelsens beretning om udbyttet af organisationens arbejde i 2018. Efter det formelle program byder vi på et spændende foredrag med farmaceut, ph.d. Birna Trap.

Farmaceut, ph.d. Birna Trap vil fortælle om en lang og spændende international karriere med sundhed, lægemidler og udviklingslande som omdrejningspunkt. I mere end 30 år har Birna arbejdet for at forbedre lægemiddelforsyning og rationel anvendelse af lægemidler i en lang række udviklingslande verden over. Senest har Birna gennem næsten 10 år arbejdet i Uganda med at sikre adgangen til essentielle lægemidler. Før dette har Birna været programleder i Zimbabwe i 5 år for Danida samt været langtidsudstationeret ved WHO i Delhi,Indien. Ikke mindst har Birna været direktør for not-for-profit konsulentvirksomheden Euro Health Group.
 
Vi byder på lidt let til ganen i løbet af aftenen.
 
Tilmelding ikke påkrævet.
 
Vi glæder os til at se både nye og kendte ansigter.

Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægts ændringer på den kommende generalforsamling:


Paragraf 6.5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Forslås ændret til:


Paragraf 6.5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.