Farmaceuter uden Grænser søger farmaceut til Tanzania

FARMACEUT MED UNDERVISNINGSERFARING SØGES

Farmaceuter uden Grænser søger en farmaceut til 3-4 måneders udstationering på Kilimanjaro School of Pharmacy/St. Luke Foundation i Moshi. Udstationeringen vil være i perioden marts-juli 2012. Arbejdsopgaverne vil bestå i hjælp til undervisningen af skolens 2. og 3. års elever på diplomuddannelsen i farmaci.

De specifikke kurser, der skal undervises i, er ikke fastlagt og undervisningen fastlægges i forhold til ansøgerens kvalifikationer. Al planlægning vil foregå i samarbejde med Kilimanjaro School of Pharmacy og Farmaceuter uden Grænser.

Undervisningen vil være centeret inden for områderne:

  • Farmaceutisk kemi
  • Kvalitetssikring og -kontrol

Du skal:

  • Være selvstændig og fuld af initiativ
  • Kunne planlægge, udføre og afslutte igangsatte initiativer i samarbejde med de lokale undervisere
  • Være interesseret i udviklingsarbejde og undervisning
  • Være forberedt på kulturelle udfordringer samt anderledes arbejds- og undervisningsforhold
  • Have gode samarbejdsevner
  • Tale flydende engelsk
  • Have solid undervisningserfaring

Tanzania er – om end meget fattigt – et stabilt og roligt land. Moshi ligger i Nordtanzania ikke langt fra grænsen til Kenya og ved foden af det snedækkede Mount Kilimanjaro, Afrikas tag. Bjerget og de nærtliggende nationalparker trækker gæster fra hele verden.

Farmaceuter uden Grænser har samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Moshi siden 2009. KSP hører ind under Saint Luke Foundation (SLF), som arbejder med udvikling og forbedring af sundhedssystemet i ulande gennem uddannelse og forskning. SLF har blandt andet det farmaceutiske fagområde i fokus. Skolen ligger i forbindelse med Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC); et universitetshospital med over 1000 ansatte. Der er et stort internationalt miljø på sygehuset.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der er tale om frivilligt arbejde, men Farmaceuter uden Grænser yder et månedligt tilskud på 7.000 DKK brutto (A-indkomst).

Du vil få dækket flyrejse til og fra Tanzania samt forsikringer. Visum, vaccinationer samt evt. ferie i forbindelse med opholdet er for egen regning. Skolen stiller fri bolig med køkkenfaciliteter til rådighed.

Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes i kontrakt med Farmaceuter uden Grænser – Danmark.

En udstationering kan være meget udfordrende på det personlige plan. Farmaceuter uden Grænser lægger derfor vægt på, at din ansøgning afspejler et bevidst valg og klart ønske om at blive udsendt.

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. december 2011. Ansættelsessamtaler afholdes i starten at 2012 (uge 1 og 2).

Du vil inden afrejse få lejlighed til at møde tidligere udsendte.

Send din ansøgning samt CV på engelsk til Malene Busch Larsen:

malene_busch(at)yahoo.dk ; erstat (at) med @

Yderligere info:

Artikel om tidligere udsendt:

www.fug-dk.dk/uploads/media/PharmaDK_Lone_sept_2010.PDF

KSP: www.saintlukefoundation.co.tz/kilimanjaro-school-of-pharmacy