Farmaceuter uden Grænser søger farmaceut til Tanzania

Farmaceut med QC erfaring søges

Udstationeringen vil være I perioden marts-juli 2013. Arbejdsopgaverne vil være delt melem at bistå til organisering af QC lab, samt hjælp til undervisingen af skolens elever på dipolomuddannelsen i farmaci.

De specifikke kurser, der skal undervises i, er ikke fastlagt og undervisningen fastlægges i forhold til ansøgerens kvalifikationer. Al planlægning vil foregå i samarbejde med Kilimanjaro School of Pharmacy og Farmaceuter uden Grænser.

Undervisningen vil være centerert inden for områderne:

• Kvalitetssikring og -kontrol
• Organisk/farmaceutisk kemi
• Computer application (brug af Microsoft Word, Excel, Powerpoint mm)

Du skal:
• Være selvstændig og fuld af initiativ
• Kunne planlægge, udføre og afslutte igangsatte initiativer i samarbejde med de lokale undervisere
• Være interesseret i udviklingsarbejde og undervisning
• Være forberedt på kulturelle udfordringer samt anderledes arbejds- og undervisnings-forhold
• Have gode samarbejdsevner
• Tale flydende engelsk
• Have erfaring med QC
• Have undervisningserfaring

Tanzania er – om end meget fattigt – et stabilt og roligt land. Moshi ligger i Nordtanzania ikke langt fra grænsen til Kenya og ved foden af det snedækkede Mount Kilimanjaro, Afrikas tag. Bjerget og de nærtliggende nationalparker trækker gæster fra hele verden.

Farmaceuter uden Grænser har samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) siden 2009. KSP hører ind under Saint Luke Foundation (SLF) – en organisation, som har det farma-ceutiske fagområde i fokus. SLF råder over eget QC laboratorium, hvor test af lægemidler samt mikrobiologisk testning af drikkevand udføres. På nuværende tidspunkt udføres test af lægemidler dog ikke rutinemæssigt. KSP ligger i forbindelse med Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC); et universitetshospital med over 1000 ansatte.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der er tale om frivilligt arbejde, men Farmaceuter uden Grænser yder et månedligt tilskud på 7.000 DKK brutto (A-indkomst). Du vil få dækket flyrejse til og fra Tanzania samt forsikringer og visum. Vaccinationer samt evt. ferie i forbindelse med opholdet er for egen regning. Skolen stiller fri bolig med køkkenfaciliteter til rådighed. Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes i kontrakt med Farmaceuter uden Grænser – Danmark.

En udstationering kan være meget udfordrende på det personlige plan. Farmaceuter uden Grænser lægger derfor vægt på, at din ansøgning afspejler et bevidst valg og klart ønske om at blive udsendt.

Ansøgningsfrist: 16. december 2012.

Ansættelsessamtaler afholdes i starten af 2013 (uge 1 og 2).

Du vil inden afrejse få lejlighed til at møde tidligere udsendte.

Send din ansøgning samt CV på engelsk til Anne Zimmermann (annez5000(at)gmail.com)

Yderligere info:
Farmaceuter uden Grænser:
www.fug-dk.dk/

KSP: www.saintlukefoundation.co.tz/kilimanjaro-school-of-pharmacy