Erfaringer fra en farmakonomelev på Masanga

[:da]Farmakonomelev, Michelle Thisted , tilbragte i februar et par uger på sygehusapoteket i Masanga. I de to uger satte hun fokus på ATC-systemet, som bruges til klassifikation af lægemidler efter deres indholdsstof og virkeområde.

For et par uger siden fortalte vi, hvordan Michelle hjalp med at minimere risikoen for, at patienter får udleveret det forkerte lægemiddel ved at indrette dispenseringsområdet efter ATC-systemet.

En anden lignende forbedring, drejede sig om apotekets såkaldte ”black box”, som ses på det første billede. Her opbevarede apotekspersonalet halvtomme blisterark på en temmelig uorganiseret måde. Apotekspersonalet havde et stort ønske om at bibeholde et lignende system, så Michelle lavede et mere overskuelig system, hvor blisterarkene blev inddelt efter ATC-koder (billede 2) Idéen til systemet kom fra kolleger på Yele Hospital i nabodistriktet. Tak [:]