Tanzania MEMS

tanzania

Farmaceuter uden Grænser har siden 2004 samarbejdet med Mission for Essential Medical Supplies (MEMS) under Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT), som driver en række sundhedsklinikker og hospitaler fordelt over hele Tanzania. Kontakten blev i sin tid formidlet via en dansk farmaceut, som i 5 år arbejdede for ELCT i Arusha. At det blev den lutherske kirke er altså en tilfældighed, og ikke et udtryk for en religiøs præference hos Farmaceuter uden Grænser.

Samarbejdet har indtil videre resulteret i udsendelse af 6 farmaceuter og 1 farmaceutstuderende.

I 2004 havde FuG to farmaceuter udsendt til Marangu Hospital i det nordlige Tanzania. På baggrund af erfaringerne herfra er samarbejdet med MEMS fortsat og i perioden april 2007-oktober 2008 har tre farmaceuter været udstationeret på Nkoaranga Hospital i det nordlige Tanzania. I 2009 havde FuG den første udsendelse til det sydlige Tanzania. Itete Hospital blev også det første hospital, som modtog en FuG-udsendt farmaceutstuderende.

De udsendte farmaceuter har arbejdet med rationalisering og optimering af hospitalsapoteket. Fokus har været rettet mod lagerstyring og bestilling, arbejdsgange, indretning, oprydning i donerede lægemidler, undervisning og etablering af lokal lægemiddelkomite.

Læs mere om arbejdet på Nkoaranga Hospital i denne brochure.

Læs mere i de udsendtes rejsedagbøger og artikler.