Simon Christensen

Navn:

Simon Christensen

Hvor skal du udsendes til:

Masanga Hospital, Sierra Leone

Hvornår:

1. nov 2017 – 1. april 2018

Alder:

33 år

Uddannelse:

Farmaceut, cand.pharm

Hjemby:

København

Hvad skal du lave i Sierra Leone?

Jeg skal være med til at optimere på apotekets lagerstyringssystem, som der er en del udfordringer med. Vi vil gerne undersøge muligheden for at implementere et elektronisk lagerstyringssystem, eller optimere det nuværende som består at papirlagerkort, der opdateres i hånden.

Tidligere udsendte har indført faglige morgenmøder, som de kendes fra danske apoteker. Jeg skal være med til at støtte op omkring afholdelsen af disse morgenmøder.   

Herudover skal jeg være vejleder for en farmakonomstuderende der i februar 2018 skal have en 2 ugers udstationering på Masanga Hospital. Jeg vil derfor løbende, i den første del af mit ophold, finde en række mindre projekter som den studerende kan arbejde med.  

Hvad er din motivation for at tage af sted?

Mit speciale på farmaceutstudiet omhandlede behandling af Ugandiske skolebørn med schistosomiasis og derfor var jeg 3 måneder i Uganda for at lave feltarbejde. Mit feltarbejde var utrolig lærerigt og efterfølgende har jeg tit tænkt, at det kunne være spændende at komme til et afrikansk land, for at lave udviklingsarbejde som færdiguddannet farmaceut. Det skal så være nu.

Jeg glæder mig til at indgå i det daglige arbejde med de lokale ansatte og samtidig bidrage til at optimere driften af apoteket, til glæde for både patienter og ansatte.

Hvilke forventninger har du til udsendelsen?

Jeg forventer at mit ophold bliver fagligt udfordrende og kommer til at give et indblik i hvordan et sundhedsvæsen og hospital fungerer i et udviklingsland som Sierra Leone. Mødet med den Sierra Leonske  kultur og de lokale ansatte bliver helt sikkert spændende. At opnå forståelse for den Sierra Leonske kultur og den lokale setting forventer jeg, vil være en forudsætning for at kunne lykkes med de faglige opgaver.

I Uganda oplevede jeg, at det krævede en høj grad af omstillingsparathed at lave feltarbejde, da arbejdsdagene ofte kumme være meget uforudsigelige. Jeg forventer at samme uforudsigelighed vil præge arbejdsdagene i Sierra Leone, så på den måde, kan mine erfaringer fra Uganda måske vise sig at være brugbare.

Nævn tre ting du helt sikkert vil medbringe:

Bøger, løbesko, min gamle GameBoy med tetris