FuG Organisationsdag

[:da]img_5291I lørdags mødtes alle frivillige i FuG til temadag omkring ”Monitorering og evaluering” –  et enormt relevant område, som FuG ikke hidtil har været tilstrækkelig opmærksom på. Dagen begyndte med, at hver af de tre projektgrupper holdt oplæg omkring, hvordan projekterne i Sierra Leone, Ghana og Tanzania skrider frem. Det er sjældent, at vi mødes på tværs af projektgrupperne, og det var enormt lærerigt og inspirerende at høre om de andre gruppers successer og udfordringer.

Vi oplever i alle grupperne et stort engagement og en meget ambitiøs tilgang i både nord og syd, men der er selvfølgelig også udfordringer forbundet med at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og faggrupper. Vi udvekslede erfaringer og diskuterede forskellige problematikker med henblik på at fremme de forskellige projekter.

img_5287Studenternetværket, som består af studerende fra PharmaSchool, var også repræsenteret på temadagen. Netværket gør et stort og vigtigt arbejde med rekruttering af nye frivillige til projektgrupperne og registrering af nye støttemedlemmer, og vi diskuterede, hvordan vi kunne gøre disse processer/procedurer/arbejdsopgaver endnu mere effektive og givtige.

Jævnfør dagens tema, var der specielt fokus på, hvordan vi kan bruge monitorering og evaluering til at vurdere og dokumentere kvaliteten og effekten af vores arbejde samt justere vores tilgang, metoder og forventninger om nødvendigt. Under workshops i de respektive grupper, blev der lavet udkast til specifikke monitoreringsplaner, og efter præsentation af disse i plenum, blev der nedsat en gruppe, som skal klarlægge en fælles monitoreringsstrategi for FuG. Vi sluttede denne udbytterige og inspirerende dag af med en hyggelig middag.

img_5292[:]

FuG Organisationsdag

[:da]Idag er alle frivillige i FuG samlet til organisationsdag med fokus på videndeling og udvikling.

Emnet for dagen er “Monitorering og evaluering”, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi måler effekten af de forskellige projekter, der arbejdes med i FuG.
Dagordnen lyder blandt andet på oplæg fra projektgrupperne og efterfølgende workshops.

 

img_2284-kopi[:]

Free Healthcare på Masanga Hospital

[:da]I Sierra Leone er der Free Healthcare til børn under 5, gravide og ammende kvinder, HIV, tuberkulose og spedalskhed. Et initiativ sat i gang i 2010.

Derfor er behandling og medicin til denne gruppe selvfølgelig også gratis på Masanga Hospital. Men desværre bliver udgifterne for medicin ikke refunderet til hospitalet. Derfor arbejdes der i Sierra Leone stadig for at få Free Healthcare medicin leveret til Masanga Hospital.

20161021_free-healthcare-og-mr-turay-1

I Freetown mødtes vores udsendte derfor med Mr. Bassie Turay, Chairman of Pharmacy Board samt Director of Drugs & Medical Suppliers (UNICEF Central Medical Store), for at følge op til status for Free Healthcare til Masanga Hospital.

20161021_free-healthcare-og-mr-turay-220161021_free-healthcare-og-mr-turay-3[:]

Mød de udsendte – Karen

[:da]karen-chanNavn:

Karen Chan

Hvor skal du udsendes til:

Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP), Moshi, Tanzania

Hvornår:

Oktober 2016 – Marts 2017

Alder:

38 år

Uddannelse:

Cand.pharm.

Hjemby:

København

Hvad skal du lave i Tanzania?

Det er lykkedes os i projektet at få sendt ca. 800 indsamlede bøger til skolen i Moshi, så jeg skal først og fremmest sammen med den udsendte bibliotekar sørge for at få det nye bibliotek på skolen etableret og fungere. Derudover skal jeg som den farmaceutfaglige underviser deltage i undervisningsaktiviteter på skolen, udarbejde undervisningsmaterialer og primært sørge for at implementere brug af fagbøger i undervisningen. Jeg vil gerne forsøge at gøre den daglige undervisning mere interaktivt interessant og involvere de studerende, så de måske bliver engageret i at lære og selvstudere på en anden måde end udenadslære, som de er vant til. Det ville være fantastisk, hvis jeg kunne få mulighed for at bruge nogle af mine erfaringer med at facilitere læring og undervisning. Med etableringen af det nye bibliotek vil det være oplagt også at lave øvelser, holde foredrag/kurser og andre ekstra aktiviteter på biblioteket.

Hvad er din motivation for at tage af sted?

Siden jeg blev involveret i KSP-projektet hos FuG, har jeg mere eller mindre været en drivende kraft i projektet. Jeg blev derfor utrolig glad, da jeg fandt ud af, at jeg skulle udsendes til Tanzania. Vi arbejder hårdt og gør meget godt for at udviklingsprojekteterne skal lykkes og blive bæredygtige her hjemmefra, men dét at kunne komme ud og opleve verden og med egne øjne se den forskel vi reelt forsøger at gøre, betyder meget for mig.

Jeg glæder mig utrolig meget til at stifte bekendtskab med en ny kultur og befolkning, der er så meget anderledes end vores. Det motiverer mig at føle, at jeg måske kan være med til at gøre verden bare en smule bedre ved at dele ud af nogle ressourcer, der kan være til gavn for folk der ikke har de samme muligheder, som jeg synes jeg selv har været så heldig at have haft.

Hvilke forventninger har du til udsendelsen?

Jeg forventer, at det bliver hårdt og lærerigt. Det er første gang jeg skal arbejde i Afrika, så jeg er klar over, at jeg vil jeg blive stillet overfor udfordringer, jeg ikke før er kommet ud for. Det bliver spændende at lære en masse om Tanzania, men også om mig selv og hvordan jeg håndterer uforudsigelige situationer i et meget fremmed land. Uanset om jeg kommer til at blive frustreret over nogle ting, så vokser jeg mig forhåbentlig større ud fra alle de indtryk og oplevelser jeg får med mig.

Nævn tre ting du helt sikkert vil medbringe:

Jeg vil tage min guitar med, så jeg altid har mulighed for at skabe lidt musik omkring mig. Min yogamåtte følger mig trofast, så den kommer også med. Og så selvfølgelig mit kamera.

 [:]