Ordinær generalforsamling 2010

Indkaldelse til Farmaceuter uden Grænsers ordinære generalforsamling d. 8. marts kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum

Farmaceuter uden Grænser indkalder til ordinær generalforsamling den 8 marts.kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum, FARMA bygning 22, 3. sal (indgang fra Jagtvej 160)

Program

18.30 – 19.30

Rundvisning på NaturMedicinsk Museum v. museumsguide Bente Gauguin.

19.30 – 20.45

Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  7. Valg af Bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

21.00 – 22.00:

Foredrag om ”Plantestoffer i malariabekæmpelse” v. Søren Brøgger Christensen

Er du interesseret i organisationens arbejde, er du velkommen til generalforsamlingen, også selvom du ikke er medlem.

Har du lyst til at være med i videreudviklingen af Farmaceuter uden Grænser, er der mulighed for en plads i bestyrelsen samt i vores arbejdsudvalg (PR- og aktivitetsudvalget, Kampagne- og fundraisingudvalget samt Projekt- og udsendelsesudvalget).

Vil du høre mere inden generalforsamlingen, kan du kontakte Formand Søren Troels Christensen på tlf.nr.: 4057 6595

Farmaceuter uden Grænser til Kulturnatten 2009 på FARMA

Farmaceuter uden Grænser deltager ligesom sidste år i Kulturnatten på FARMA i den store kantine.

I år finder det sted fredag d. 9. oktober fra kl. 18:00 til kl. 23:30 (eller hvornår vi nu synes, det er nok).

Vi vil igen i år diske op med suppe og brød, spille musik og vise billeder fra Tanzania, fortælle om FuG, sælge receptkuverter og pins.

Kom og hør om vores arbejde og mød tidligere udsendte.

1. maj Fredagsbar med live musik: Racer!

Farmaceuter uden Grænser holder fredagsbar på FARMA d. 1. maj 2009 fra kl. 14.

Det er en afrikansk inspireret 1. maj-fredagsbar med Livemusik.

Racer! – med farmaceutiske medlemmer spiller kl 17.30.

Kom i baren og få tanket øl op til SU-venlige priser. Vi byder desuden på bl.a. berusende negerkys, elefantøl, vaccineshots og andre eksotiske drikke.

Dans til afrikansk musik og få en snak med bestyrelsens medlemmer om vores arbejde.