Arrangementer

Arrangement er under planlægning.

Tidligere arrangementer

Foredrag om forebyggelse af malaria

Kom og hør 2 spændende foredrag 30. maj om malaria kl 17 på Panum.

Torben Holm Larsen, Teknisk direktør og medejer, Real Relief kommer og fortæller om anvendelse af non-farmakiologisk forebyggelse af malaria.

Michael Theisen, Seniorforsker, SSI, kommer og fortæller om udfordninger og status på udvikling af vaccine mod malaria.

Mødested er ved hovedindgangen, Blegdamsvej 3B, København Ø.

Eftermiddagens program er som følgende: 

16:45: Ankomst til hovedindgangen 
17.00-17.10: Velkommen og kort intro til FuG og igangværende projekter (Marianne Toft, Formand FuG) 
17.10-17.30: Non-farmakologisk forebyggelse af malaria (Torben Holm Larsen, Teknisk direktør og medejer, Real Relief) 
17.30-18.15: Udfordringer og status på udvikling af vaccine mod Malaria (Michael Theisen, Seniorforsker, SSI) 
18.15: afrunding 

Tilmeld foredraget her senest 28. maj.