Farmaceuter uden Grænser til Kulturnatten 2010 på FARMA

Farmaceuter uden Grænser deltager i år i Kulturnatten på FARMA i den store kantine.

I år finder det sted fredag d. 15. oktober fra kl. 18:00 til kl. 23:30 (eller hvornår vi nu synes, det er nok).

Vi vil igen i år diske op med suppe og brød, spille musik og vise billeder fra Tanzania, fortælle om FuG, sælge receptkuverter og pins.

Kom og hør om vores arbejde og mød tidligere udsendte.

Se mere på FARMAs hjemmeside:
http://www.farma.ku.dk/index.php/Kulturnatten/5602/0/

Rejsebeskrivelse

I september udgaven af Pharmadanmarks medlemsblad kan man læse om opholdet på Kilimanjaro School of pharmacy i Tanzania.

Henover maj-juli 2010 har Farmaceuter uden Grænser haft to farmaceuter udstationeret på Kilimanjaro School of pharmacy i Tanzania. I september udgave af Pharmadanmarks medlemsblad kan man læse om opholdet på Kilimanjaro School of pharmacy i Tanzania.

Ordinær generalforsamling 2010

Indkaldelse til Farmaceuter uden Grænsers ordinære generalforsamling d. 8. marts kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum

Farmaceuter uden Grænser indkalder til ordinær generalforsamling den 8 marts.kl. 18.30 på NaturMedicinsk Museum, FARMA bygning 22, 3. sal (indgang fra Jagtvej 160)

Program

18.30 – 19.30

Rundvisning på NaturMedicinsk Museum v. museumsguide Bente Gauguin.

19.30 – 20.45

Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  7. Valg af Bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

21.00 – 22.00:

Foredrag om ”Plantestoffer i malariabekæmpelse” v. Søren Brøgger Christensen

Er du interesseret i organisationens arbejde, er du velkommen til generalforsamlingen, også selvom du ikke er medlem.

Har du lyst til at være med i videreudviklingen af Farmaceuter uden Grænser, er der mulighed for en plads i bestyrelsen samt i vores arbejdsudvalg (PR- og aktivitetsudvalget, Kampagne- og fundraisingudvalget samt Projekt- og udsendelsesudvalget).

Vil du høre mere inden generalforsamlingen, kan du kontakte Formand Søren Troels Christensen på tlf.nr.: 4057 6595