Ghana

Farmaceuter går sammen med kirkelig organisation for at promovere bedre lægemiddelanvendelse i Ghana

Farmaceuter uden Grænser (FuG) i Danmark, Norge og Sverige er gået sammen i et fællesnordisk projekt, der skal forbedre lægemiddelanvendelse i Ghana. De tre FuG-organisationer har indgået en samarbejdsaftale med farmaceutforeningen, Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG), og det anglikanske kirkelige stift i Accra om et projekt, som skal fremme bedre lægemiddelanvendelse og – kvalitet i Ghana.

IMG_0046

Samarbejdsaftalen, der går under titlen ”Safe use of safer medicines in Ghanaian communities”, blev til under en uges workshop i Accra i starten af december. FuG arrangerede denne workshop, som præsidenten og andre senior medlemmer af LAPAG samt ledende kvinder fra det anglikanske kirkes stift deltog i.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af Sten Olsen, formand for FuG Sverige, på vegne af FuG i Skandinavien, mens biskoppen fra det anglikanske stift underskrev på vegne af kirken. Formand Yvonne Yirenkyiwaa Esseku, skrev under på vegne af LAPAG.

Samarbejdsaftalen er første skridt på vejen mod et langvarigt partnerskab, der har til formål at hjælpe forbrugerne i Ghana med at træffe bedre valg i forhold til medicin samt beskytte sig mod substandard og forfalsket medicin.

 

Dårlig medicin truer forbrugernes sundhed i Ghana

Deltagerne af workshoppen er enige om, at medicin af lav kvalitet på det ghanesiske marked udgør en stor trussel for den enkelte forbrugers sundhed, og dermed folkesundheden i Ghana. De tre samarbejdsparter er blevet enige om en fælles, bæredygtig indsats, der skal skærpe forbrugernes opmærksomhed hvad angår farlig medicin, og deres rettigheder i forhold til behandling. Ydermere har indsatsen til hensigt at øge den enkelte forbrugers viden om rationel lægemiddelanvendelse.

IMG_0402

Indsatsen skal i første omgang gennemføres ved en række interventioner i de enkelte sogne blandt andet via de kvindegrupper, der er tilknyttet det anglikanske stift.

Projektet skal adressere det stigende problem som forfalsket og substandard medicin udgør i Ghana, hvor op mod 30 % af den anvendte medicin vurderes at være forfalsket eller under acceptabel kvalitet. Problematikken omkring forfalskede lægemidler er kompleks. Vi har derfor valgt at bruge tid på at afdække problematikkens karakter i Ghana med henblik på at have det bedst mulige grundlag for at udvikle og gennemføre et relevant og bæredygtigt projekt gennem en række specialeprojekter.

 

 

 

Vores vidensbank vokser

I foråret 2014 var farmaceutstuderende Amila Zekovic i Ghana for at indsamle data til sit kandidatspeciale. Amila fokuserede på farmaceuter og undersøgte specifikt hvorledes farmaceuter forholder sig til og agerer i forhold til forfalsket medicin.

I foråret 2013 var to danske farmaceutstuderende, Monica Bendz og Rasmus Enggaard i Ghana for at afdække forsyningskæden af lægemidler og undersøge holdninger til forfalsket medicin blandt sundhedsprofessionelle i landet. Opholdet var et led i deres afsluttende specialeopgave, som blev forsvaret i oktober 2013.

Senest er farmaceut Marianne Toft taget til Ghana i februar 2016 for at indsamle data til sit speciale i sundhedsantropologi. Marianne i GhanaMarianne undersøger, hvordan det ghanesiske apotekspersonales samt forbrugernes opfattelse af kvalitet når det handler om lægemidler.

 

Ghana-gruppen kan kontaktes på ghana@fug-dk.dk