Ghana

Farmaceuter samarbejder med kirkelig organisation for at promovere bedre lægemiddelanvendelse i Ghana

Farmaceuter uden Grænser (FuG) i Danmark, Norge og Sverige er gået sammen i et fælles nordisk projekt, der skal forbedre lægemiddelanvendelse i Ghana. De tre FuG-organisationer har indgået en samarbejdsaftale med farmaceutforeningen Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG) og det anglikanske kirkelige stift i Accra om et projekt, som skal fremme bedre lægemiddelanvendelse og – kvalitet i Ghana.

IMG_0046

Det overordnede formål er at sikre den enkelte borgers ret til sundhed og specielt retten til behandling med lægemidler af god kvalitet. Projektet arbejder med folkelig oplysning, som gennem ”training of trainers” forsøger at nå bredt ud, dog med særlig fokus på den underprivilegerede del af befolkningen.

FuG arrangerede i december 2015 en workshop i Accra, hvor præsidenten og seniormedlemmer fra LAPAG samt ledende kvinder fra det anglikanske kirkes stift deltog. Deltagerne af workshoppen var enige om, at medicin af lav kvalitet på det ghanesiske marked udgør en stor trussel for den enkelte forbrugers sundhed og dermed folkesundheden i Ghana. Workshoppen endte i underskrift af en samarbejdsaftale med titlen ”Safe use of safer medicines in Ghanaian communities”, hvilket er første skridt mod et langvarigt partnerskab. Målet er således at styrke borgernes evne til dels at vælge lægemidler af god kvalitet (”safer medicines”) og dels at styrke anvendelsen af lægemidler (”safer use”).

Officiel lancering af projektet

Den 4 maj 2016 var en særlig dag for projektet, idet vores ghanesiske partner holdt den officielle lancering. Der var stort fremmøde og blandt de inviterede var Ghanas Sundhedsminister og direktøren for Ghanas ”Food and Drug Administration”. Farmaceut og æresmedlem af LAPAG, Ellen Sam, udtalte bl.a. følgende ved lanceringen: ”We really need a lot of knowledge to be able to handle medicines well. If you buy a fake iPhone it is just an economic loss. But buying a counterfeit medicine and taking it can lead to your death”. De ghanesiske medier skrev om lanceringen, og et nyhedsindslag om projektet blev sendt i primetime på den landsdækkende tv-station Ghana National Television. Desuden affødte lanceringen debatter og diskussioner i lokale radioer.

IMG_0402

Siden projektlanceringen er der afholdt månedlige træningssessioner i forskellige kirkesogne i Accra.

Dårlig medicin truer forbrugernes sundhed i Ghana

Projektet skal bl.a. adressere det stigende problem som forfalsket og substandard medicin udgør i Ghana, hvor op mod 30 % af den anvendte medicin vurderes at være forfalsket eller af uacceptabel kvalitet. Problematikken omkring forfalskede lægemidler er kompleks. Vi har derfor valgt at bruge tid på at afdække problematikkens karakter i Ghana med henblik på at have det bedst mulige grundlag for at udvikle og gennemføre et relevant og bæredygtigt projekt.

Vores videnbank vokser

I 2016 var farmaceut Marianne Toft i Ghana i for at indsamle data til sit speciale i sundhedsantropologi. Marianne undersøgte, hvordan kvalitet af lægemidler opfattes og forhandles hos apotekspersonale og brugere i Ghana.

I foråret 2014 var farmaceutstuderende Amila Zekovic i Ghana for at indsamle data til sit kandidatspeciale. Amila fokuserede på farmaceuters rolle og undersøgte specifikt hvorledes farmaceuter forholder sig til og agerer i forhold til forfalsket medicin.

Året før i 2013 var to danske farmaceutstuderende, Monica Bendz og Rasmus Enggaard, i Ghana for at afdække forsyningskæden af lægemidler og undersøge holdninger til forfalsket medicin blandt sundhedsprofessionelle i landet. Opholdet var et led i deres afsluttende specialeopgave, som blev forsvaret i oktober 2013.

Ghana-gruppen kan kontaktes på ghana@fug-dk.dk