Farmaceuter uden Grænser indkalder til den årlige ordinære generalforsamling

Mandag den 27. februar 2023 kl. 17.00-19.30 hos PharmaDanmark, Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg

Der vil være en let forplejning, og derfor må du meget gerne tilmelde dig via info@fug-dk.dk senest 22. februar.


Oplæg ved Dorthe Konradsen fra UNICEF

Efter generalforsamlingen vil der være et spændende oplæg af Dorthe Konradsen, som til dagligt arbejder i Unicef Supply Division. Hun vil fortælle om ‘UNICEFs tilgang til at styrke ernærings- og vaccineplanlægning i lav- og mellemindkomstlande’. Dorthe har en baggrund som farmaceut og suppleret med en master i folkesundhed, og har arbejdet en del år i Uganda før hun vendte tilbage til Danmark for at arbejde som ”Monitoring specialist” i Unicef.

Vi mangler nye engagerede frivillige i FuG
Vi er 6 farmaceuter som hygger os i bestyrelsen, og ifølge vedtægterne kan vi være op til 9 personer. Derfor er der  plads til dig!
Mere om arbejdet i FuG’s bestyrelse:
Du kan udvikle dine kompetencer inden for projektledelse, frivillig arbejde, fundraising og meget mere.
Her har du mulighed for at lære om udviklingsarbejde, du får et bredt netværk – også med nordiske kollegaer, og så har du indflydelse på organisationens strategi, mål og overordnet arbejde.
Vi forventer, at du har interesse for organisationsarbejde, har tid og lyst til at udvikle en organisation og at du kan lide at få tingene til at ske – gerne i samarbejde med andre.
Hvis du gerne vil høre mere, så er du velkommen til at tage kontakt til FuG’s bestyrelse via email: info@fug-dk.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.Valg af dirigent og referent

2.Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Drøftelse af fremtidig virksomhed

5.Behandling af indkomne forslag

6.Fastsættelse af kontingent

7.Godkendelse af budget

8.Valg af Bestyrelse

9.Valg af Revisor

Eventuelt Har du forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen skal disse være i hænde hos bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen på info@fug-dk.dk