Tilmeld ordinær generalforsamling 2022

Farmaceuter uden Grænser afholder ordinær generalforsamling 1. februar 2022 via zoom. Tilmeld dig via nedenstående formular.

Spændende foredrag fra Shifaa efter generalforsamlingen

Mohammed, Aisha, Mehmet, Xie, Navne der efterhånden er en fast bestandel af dansk kultur og som dagligt er at finde både som patienter og som fagpersonale i det danske sundhedsvæsen. Men hvad får det dig til at tænke, når du hører de navne og står som sundhedspersonale? Er det udfordringer?  Tryghed? Interesse? Eller tænker du slet ikke over det? Shifaa er en forening, bestående af læger og medicinstuderende. Vi arbejder med hvilke udfordringer der kan forekomme, og hvordan disse kan løses når det kommer til etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet. Bliv klogere på emmet og hør lidt om hvordan vi alle kan bidrage til at forbedre minoritetsdanskeres sundhed! 

FuG søger medlemmer til bestyrelsen.

Vi er 6 farmaceuter, som har det sjovt i bestyrelsen, men der er plads til op 9 medlemmer. Så hvis du er interesseret i lægemidler og udviklingsarbejde så læs videre.

I FuG’s bestyrelse:

Kan du udvikle dine kompetencer indenfor projektledelse, frivillig arbejde, fundraising eller noget helt andet.

Har du mulighed for at lære om udviklingsarbejde, du får et bredt netværk – også med nordiske kollegaer, og så har du indflydelse på organisationens strategi, mål og overordnet arbejde.

Forventer vi, at du har interesse for organisationsarbejde, har tid og lyst til at udvikle en organisation og at du kan lide at få tingene til at ske – gerne i samarbejde med andre.

Hvis du gerne vil høre mere, så er du velkommen til at tage kontakt til FuG’s formand via email: info@fug-dk.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af Bestyrelse
  9. Valg af Revisor
  10. Eventuelt